Wat is migraine?

EEN MIGRAINEAANVAL

Wetenschappers onderscheiden grofweg vier fasen in een migraineaanval: de waarschuwingsfase, de aurafase, de hoofdpijnfase en de herstelfase. Tijdens een migraineaanval heb je eigenlijk altijd een zware, hevige hoofdpijn. Maar elke aanval van migraine kan anders zijn. Zelfs bij dezelfde persoon. Gelukkig heeft niet iedereen last van alle fasen tijdens een aanval van migraine.


 

De waarschuwingsfase

De waarschuwingsfase van een migraineaanval wordt waargenomen voordat de andere symptomen beginnen. Je kunt prikkelbaar, terneergeslagen of moe zijn. Uren of soms dagen voor de echte aanval begint. Je kunt moeite hebben om je te concentreren, je misselijk voelen, trek hebben in bepaald eten, last hebben van verstoord gezichtsvermogen of je moet steeds gapen. Sommige mensen voelen zich juist overdreven fit. Er zijn ook mensen die de migraineaanval voelen aankomen en weten dat het snel zal beginnen.

 

De aurafase

Bij ongeveer 25%¹ van de mensen die last hebben van migraine gaat het gepaard met auraverschijnselen. Sterretjes, vlekken, lichtflitsen of kleurrijke zigzaggende lijnen verschijnen voor de ogen en verstoren het gezichtsvermogen. Heel soms voelen mensen tintelingen of gevoelloosheid, vaak beginnend in de vingers van één hand en dan overgaand naar de arm en één kant van het hoofd of tong. Een ander, minder vaak voorkomend, auraverschijnsel is moeite hebben met spreken of het vinden van de juiste woorden. Een aura ontwikkelt zich geleidelijk en gedurende 5 tot 20 minuten en duurt meestal korter dan 60 minuten.

 

De hoofdpijnfase

Dit is de meest zware fase van een migraineaanval. Het kan tot 72 uur duren. De hoofdpijn komt vaak aan één kant van het hoofd voor, meestal bij het voorhoofd of de slaap. De hoofdpijnfase van de migraineaanval kan gepaard gaan met misselijkheid, braken en overgevoeligheid voor licht en geluid. Lees meer over de symptomen van migraine.

 

De herstelfase

Als de hoofdpijn afneemt, begint de herstelfase. Je voelt je vermoeid, prikkelbaar en terneergeslagen. Je kunt moeite hebben om je te concentreren. De herstelfase wordt ook wel de 'migraine-kater' genoemd. Het kan één tot twee dagen duren voordat je volledig hersteld bent.

1. Rasmussen BK, Stewart WF. Epidemiology of migraine. In: Olesen J, Tfelt-Hansen P, Welch, KMA, ed. The Headaches. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2000. p. 227-33.

Wat is migraine?