Wat is migraine?

DE SYMPTOMEN VAN MIGRAINE

Migrainepijn is slechts een van de vervelende symptomen van migraine. Voorafgaand aan de migraine kunnen andere symptomen optreden, zoals het zien van flikkeringen, gevoelloosheid en gebrekkige spraak.
De meest voorkomende symptomen van migraine zijn:


Migraine-symptoom 1

Misselijkheid

Soms ervaren mensen met migraine tijdens de gehele migraineaanval een aanhoudende en steeds terugkerende misselijkheid. Dat kan gepaard gaan met braken, dat tijdelijk verlichting lijkt te geven. Het vervelende is dat er geen duidelijke oorzaak is voor de misselijkheid en dat het soms urenlang kan duren.

Migraine-symptoom 2

Overgevoeligheid voor licht

Zelfs een zwak licht kan al fysieke pijn veroorzaken. De meeste mensen met migraine zonderen zich het liefst af in een donkere kamer en wachten tot het over is.

Migraine-symptoom 3

Overgevoeligheid voor geluid

Sommige mensen met migraine zijn overgevoelig voor geluid. En dan bedoelen we ook écht overgevoelig. Want niet alleen lawaai lijkt pijn te doen, maar het minste of geringste geluidje kan soms al moeilijk zijn.

Migraine-symptoom 4

Slecht/vreemd zicht

Zicht kan slecht, wazig, vertroebeld worden of zelfs geheel wegvallen. Soms zien mensen met migraine tijdens of voor een aanval blinde vlekken, flikkeringen, sterren of (tijdelijk) helemaal niets.

Wat is migraine?